6. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

Başlangıç Tarihi: 26.05.2016 09:00
Bitiş Tarihi: 28.05.2016 12:00
Yeri: Türkan Saylan Kültür Merkezi
Ekleyen: Admin | İzlenme: 1357
6. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

IRENEC 2016, Türkiye Yenilenebilir Enerjisi Birliği, EUROSOLAR Türkiye tarafından organize edilmekte ve pek çok ulusal ve uluslararası organizasyon tarafından desteklenmektedir.

Konferans Başkanı

Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, EUROSOLAR Türkiye Başkanı, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Konferans Eş Başkanları

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Ontario Üniversitesi, Teknoloji Enstitüsü, Uygulamalı Bilim ve Mühendislik Fakültesi, Kanada

Prof. Dr. Friedrich Klinger, INNOWIND Forschungsgesellschaft mbH, Almanya

Dr. Heinz Kopetz, Başkan, WBA Dünya Biyoenerji Birliği, Avusturya

Preben Maegard, Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EUROSOLAR Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Şener Oktik, Şişe Cam, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye

Dr. Wolfgang Palz, Avrupa Komisyonu (emekli.)

 

Organizasyon Komitesi (İdari)

Cemal Küçüksezer (Başkan)
Yalçın Algon
Erhan Çakar
Başak Gündüz
Hafize İpekten
Sabite Müftügil
Enver Şat
Serdar Tan
Işıl Uyar

 

Bilimsel Danışma Komitesi

Prof. Dr. Adnan Midilli, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
Dr. Alexa Lutzenberger, ALRENE Mühendislik Ofisi, Almanya
Dr. Antonio Ferreira Miguel, Evora Üniversitesi, Portekiz
Assoc. Prof. Antonio Heitor Reis, Evora Üniversitesi, Portekiz
Dr. Árni Ragnarsson, ISOR, İzlanda
Bernhard Weyres-Borchert, Alman Güneş Enerjisi Derneği, Almanya
Dr. Bülent Başol, Encore Solar, Kaliforniya, ABD
Prof. D. Chandrasekharam, Hindistan Teknoloji Enstitüsü, Hindistan
Prof. Dr. Ing. Erico Spinadel, AAEE, Arjantin
Heinz L. Dahl, NextGen Wind, Avustralya
Prof. Dr. Horst Rüter, Uluslararası Jeotermal Birliği, Almanya
Prof. İlhami Yıldız, Dalhousie Üniversitesi, Kanada
Luis C.A. Gutiérrez-Negrín, Meksika Jeotermal Enerji Birliği, Meksika
Assoc.Prof. Mamdouh Ayad Gadalla, İngiliz Üniversitesi, Mısır
Prof. Monica V. Oliphant, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu, Avustralya
Dr. Murat Onuk, Eurosolar Türkiye, İstanbul, Türkiye
Dr. Mustafa Sağlam, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu, Bartın Üniversitesi, Bartın,Türkiye
Panagiotis Grammelis, CERTH, Yunanistan
Prof. Peter Droege, EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkanı, Lihtenştayn
Prof. S.A. Sherif, Florida Üniversitesi, USA
Dr. Semra Cerit Mazlum, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa,Kıbrıs
Dr. Shota Fruya, Sürdürülebilir Enerji Politikaları Enstitüsü, Tokyo, Japonya
Dr. Wan Asma Ibrahim, FRIM Bioenerji Bölümü Başkanı, Malezya
Assoc. Prof. Yaşar Demirel, Nebraska Lincoln Üniversitesi, ABD
Prof. Yukio Tamura, Tokyo Teknik Üniversitesi Rüzgâr Mühendisliği Araştırma Merkezi, Japonya

 

Organizasyon Komitesi (Bilimsel)

Engin Uza (Başkan)
Doğancan Beşikci
Ünal Sınar
Anıl Türkünoğlu

 

 

 

%100 Yenilenebilire Geçişte Yerel veya Küresel Faaliyetler

·         Enerji Eğitimi ve Öğrenimi.

·         Yenilenebilir Enerjiler ve Toplum.

·         Her Seviyede Kapasite Geliştirme.

·         Yenilenebilir Enerji Kaynak Değerlendirmesi.

Biyokütle

·         Küçük Ölçekli Biyokütle Yakma Enerji Üretimi.

·         Büyük Çaplı Uygulamalarda Elektrik ve Isı Üretimi için Biyokütle.

·         Biyokütle Gazlaştırma Enerji Üretimi ve Uygulamaları.

·         Biyokütle Kalıp Yakıtların Üretimi ve Uygulanması (atı Biyoyakıtlar: Peletler/Briketler).

·         Biyoenerji Kaynakları ve Potansiyelleri.

·         Orman ve Tarım Artıklarından Biyokütlenin Üretim Amaçlı Tedariği ve Lojistiği.

·         Evsel Biyogaz Üretimi ve Kapsamlı Kullanımı.

·         Biyoelektrik Üretimi.

·         Gelecekteki Ulaşım Sistemlerinde Biyoyakıtlar.

·         Biyokütlenin ve Biyoenerjinin Çevresel Sürdürülebilirliği.

·         Biyokütle ve Biyoenerjinin Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi.

·         Biyoenerjinin Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Entegrasayonu.

·         Ulusal Biyoenerji Politikaları ve Uluslararası İşbirliği Stratejileri.

·         Bioenergy National Policies and Strategies for International Cooperation.

·         Biyoenerji ve Biyoyakıt Pazarları ve Uluslararası Ticareti.

·         Biyokütle ve Teknolojileri Hakkında Diğer Konular.

Enerji Geçişi

·         Avrupa´daki Deneyimler.

·         Küresel Deneyimler.

·         Yerel Deneyimler.

Enerjiyle İlgili Ekonomik, Çevresel ve Politik Konular

·         Enerji Ekonomisi, Teşvikler.

·         Yenilenebilir Enerjinin Ticarileşmesi.

·         Enerji Politikaları, Karar Destek Modelleri.

·         Yasal Çerçeve.

·         Yenilenebilir Enerji Entegrasyonun Önündeki Engeller.

·         İklim Değişikliğinin Etkileri, Azaltımı ve Adaptasyonu.

·         Karbon Yönetimi ve Finans.

·         Küresel Isınmaya Yenilenebilir Çözümler.

·         Hava Kirliliği ve Enerji Güvenliği.

·         Dışsal Maliyetlerin ve Sosyal Faliyetlerin İçselleştirilmesi.

Fotovoltaik

·         PV Hücreleri, Malzemeler ve Bileşenler.

·         Gelişmiş Malzemeler ve Kavramlar.

·         Kristal Silikon Solar Hücreler ve Modüller.

·         İnce Film Silikon Solar Hücreler ve Modüller.

·         PV Sistemlerinin Tasarımı, Operasyonu ve Performansı.

·         PV Sistemleri ve Şebeke Entegrasyonu.

·         Yoğunlaştırılmış PV.

·         Açıkhava Performansı.

·         Hata Analizi.

·         Kullanım Ömrü Testi.

·         PV Temel İlkeleri ve Teknolojileriyle İlgili Diğer Konular.

Hidrojen & Yakıt Hücreleri

·         Hidrojen Enerji Sistemleri.

·         Hidrojen Üretimi.

·         Hidrojen Tedariği ve Depolaması.

·         Hidrojen Son Kullanım Teknolojisi.

·         Hidrojen Taşıtları.

·         Hidrojen Sistemleri için Malzemeler.

·         Hidrojen Üzerine Uluslararası Perspektifler.

·         Hidrojen Üzerine Devlet Politikaları.

·         Yakıt Hücreleri.

·         Nakliyede Yakıt Hücresi.

·         Yakıt Hücresi Enerji Tesisleri.

Jeotermal

·         Elektrik Üretimi.

·         Jeotermal Sahası.

·         Jeotermal Isı Pompaları.

·         Jeo-Isı.

·         Çevresel Konular.

·         Jeotermal ve Teknolojileri Hakkında Diğer Konular.

Mimaride “Enerji Verimliliği” ve “Sıfır/Artı Enerji” Kavramları

·         Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım.

·         Pasif Tasarım.

·         Artı Enerji Binaları.

·         Yeşil Binalar / Net Sıfır Enerji Binaları.

·         Solar Mimari ve Bina Entegrasyonu.

·         Gün Işığı.

·         Binalarda Enerjinin Rasyonel Kullanımı.

·         Gelişmiş HVAC.

·         Bina Malzemeleri ve Bileşenleri.

·         Akıllı Şehir.

Okyanus Enerjisi

·         Okyanus Enerjisi.

·         Açık Deniz Rüzgar Enerjisi.

·         Okyanus Marin Biyokütle.

·         Derin Deniz Suyu Uygulamaları.

·         Enerji için Okyanus Kaynakları.

Rüzgar Enerjisi

·         Politikalar.

·         Saha Değerlendirmeleri ve Tahminleri.

·         Açık Deniz Rüzgar Enerjisi.

·         Rüzgar Türbini Teknolojisi.

·         Tesis Tasarımı ve Yönetimi.

·         Şebeke Bağlantısı ve Elektrik Sistemleri.

·         Küçük ila Orta Rüzgar Türbinleri.

·         Büyük Rüzgar Türbini ve Rüzgar Çiftlikleri Uygulamaları.

·         Sosyal ve Çevresel Konular.

·         Rüzgar Enerjisi Aeroakustiği.

·         Enerji Karması.

·         %100 Yenilenebilir için İnovatif Depolama Teknolojileri, Yük Dengeleme ve Metodolojiler.

·         Çevre ve Havacılık ile Uyumlu Rüzgar Teknolojisi.

Sektörlerde %100 Yenilenebilir Enerjilere Geçiş

·         Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planları.

·         Kırsalda Enerji Tedariği.

·         Evsel / Yerleşimlerde Enerji Tedariği.

·         Endüstriyel Enerji Tedariği.

·         Ulaşımda Enerji Tedariği.

Solar Enerji

·         Solar Toplayıcılar.

·         Solar ve Isı Pompası Sistemleri.

·         Solar Domestik Sıcak Su ve Karma Sistemler.

·         Solar Soğutma ve Klima.

·         Endüstriyel ve Ticari Sistemler için Solar Isı.

·         Bölgesel Solar Isıtma ve Soğutma.

·         Solar Ocak.

·         Solar Distilasyon ve Solar Termal Desalinasyon.

Temiz Ulaşım Teknolojileri & Stratejileri

·         Ulaşım Sektöründe Yenilenebilir Enerji.

·         Ulaşım Elektrifikasyonu ve Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu.

·         Solar Enerjili Taşıtlar.

·         Hidrojen Taşıtları.

·         Politika, Planlama ve Ekonomi.

·         Ulaşımda Enerji Verimliliği.

·         Nakliye Uygulamaları.

·         Yenilenebilir Enerjiye Dayanan Sürdürülebilir Nakliye.

 

İletişim Bilgileri

Türkan Saylan

Kültür Merkezi
No: 34050, Gülsuyu, 
Gülsuyu Kavşağı No:100
34848 Maltepe/İstanbul

Türkiye Yenilenebilir
Enerji Birliği
(EUROSOLAR Türkiye) 

Zümrütevler Mah. Nil Cad. 
Hukukçular ve İdareciler Sitesi. 
Sosyal Tesisi Binası Kat:2 No:7, 
34852 Maltepe, İstanbul / Türkiye

 +90 216 589 16 16 

 +90 533 395 58 39 

www.irenec.org

 info@irenec.org 

reklam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kalan Zaman

Bitmistir!

reklam

reklam

reklam

reklam

reklam