Dosyalar

Jeotermal Enerji Santralleri Ve Ulusal Elektrik Dağıtım Sistemine Bağlantısı


Jeotermal Enerji Santralleri Ve Ulusal Elektrik Dağıtım Sistemine Bağlantısı

Muammer ARGÜN
Argün Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.
muammer.argun@emo.org.tr
 
ÖZET
Yenilenen enerji türü olarak jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi Ülkemizde gün güne yaygınlaşmaktadır. Hidrolik rüzgar ve güneş enerji kaynaklarına oranla Jeotermal enerji, yıllık üretim kapasitesi (emre amadelik oranı) çok yüksek olan baz enerji santralleri arasındadır. Bu bildiride doğal kaynağımız olan jeotermal enerjinin elektrik üretiminde kullanımı, santral tipleri, nasıl elektrik enerjisi ürettiği, santral yeri seçimi, verimi, santral yatırımı döneminde özen gösterilecek hususular, çevreye etkileri, sisteme bağlantı sorunları irdelenecektir. 2006 yılından günümüze işletmeye giren 15 Jeotermal Elektrik Santralı (JES) kurulu gücü 427,4 MWe’a ulaşmıştır. Bunlardan 15’i, düşük ve orta entalpili jeotermal kaynaklar için uygun olan İki Akışkan Çevrimli (Binary) Santral tipinde tesis edilmiş ve böylece bu alanda bilgi birikimi oluşmuştur. Jeotermal kaynakların arama ve geliştirme görevi MTA Genel Müdürlüğünde olup enerji üretimine uygun, halka ait jeolojik rezervuarlar çok yüksek bedellerle satılmaktadır. Buna karşılık bu bölgelerde kurulacak enerji santrallerinin sisteme erişimi için şimdiye kadar TEİAŞ herhangi bir planlama çalışması yapmamıştır. Genellikle 15-25 MW üretim kapasitesinde kurulan JES’ler 6-12 km bağlantı hatları ile sisteme erişmekte, hem uzun EİH yatırımı hem de enerji kayıpları oluşmaktadır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.