Dosyalar

Jeotermal Enerji Potansiyelinin Belirlenmesinde Teknik-Hukuki İdari-Mevzuat Sorunları Ve Çözüm Önerileri


Jeotermal Enerji Potansiyelinin Belirlenmesinde Teknik-Hukuki İdari-Mevzuat Sorunları Ve Çözüm Önerileri

 

I.GİRİŞ
I.1.MESLEKİ KURULUŞ LARIN TESPİTLERİ
- Ülkemiz, jeotermal enerjiden yararlanma konusunda hak ettiği konumun çok gerisindedir.
- Jeotermal Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde kendi içinde çelişkiler bulunmakta, yetki konusunda ise dağınık bir yapı
gösterdiği,
- Jeotermal kaynaklarla ilgili olarak oluşturulan liberal ruhsat düzenlemesi, ülkemizde “ruhsat pazarı”nın oluşmasına neden
olmuştur. Yasa uygulayıcılarına, kişi ve kuruluşların bu kadar çok sayıda ruhsat edinmesi durumunda “amacını ve ciddiyetini “
sorgulama ve kanıtlatma araçlarını sağlayamadığı,
- Jeotermal kaynak, doğal mineralli sular, jeotermal kaynaklı gazlar olmak üzere kaynak cinsine göre de projelendirilerek ruhsatlandırılmadığı,
- Doğal mineralli sular tanımının mineral içeriğine göre belirlenmediği,
- “Koruma Alanı” uygulamalarında sorunlar oluştuğu, y asada ve yönetmelikte gerekli açıklık ve ayrıntı olmadığı için neyin, neden,
nerede, hangi kısıtlamalarla korunmasının isteneceği ve sağlanacağı konusunda karmaşa
yaşandığı,
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.