Dosyalar

Poroz Bir Ortamda Tek Ye İki Fazlı Isı Transferinin Finite-Diff Erence Tekniği İle Modellenmesi ve Uygulama Örnekleri


Poroz Bir Ortamda Tek Ye İki Fazlı Isı Transferinin Finite-Diff Erence Tekniği İle Modellenmesi ve Uygulama Örnekleri

 
FINITE - DIFFERENCE MODEL OF TWO DIMENTIONAL, SINGLE AND TWO-PHASE
HEAT TRANSPORT IN A POROUS MEDIUM AND SOME APPLICATION EXAMPLES
.Zeynel A. DEMfREL .MTA Gene! Müdürlüğü, Enerji Dairesi, ANKARA
 
ÖZ: Jeotermal kaynağın potansiyelini belirleyebilmek için, çok sayıda saha verilerinin toplanması gerekir. Jeotermal
rezervuar ile ilgiiefl.ee. jeoloji mühendisinin tim bu veriler ile kuyu testlerinden alınan bilgileri birleştirerek,
jeoterraal alanın güvenilebilir bir modelini ortaya koyabilmesi gereklidir. Sahanın güvenilebilir bir modeli
ortaya konulduktan sonra, bo model matematiksel teknikler kullanılarak denenmelidir.., Be deneme alanın doğal
koşullarda modellenmesi ile basardır.
İşletme modelleri aşağıda sıralanan önemli ıezervuar yönetimi sanılarına cevap verebilmelidir.
- Alanın üretim kapasitesi miktarı nedir?'
- Üretim, kuyuları arasındaki, uzaklık ne olmalıdır?
- Kuyularda üretim, düşüşü hangi surede olacaktır ve .hangi, sayıda yeni üretim kuyusu, açılmalıdır?
- Reeojeksiyon rezervuar performansını nasıl etkileyecekti!?
- Enjeksiyon, kuyuları nerede açılmalı ve nasıl teçhiz edim.eli.dir?
Çeşitli modelleme teknikleri mevcut olmasına rağmen,, bunların içinde en uygunu saçılmış parametreler
(distributed parametreler), tekniğidir.
Japonya'da, Kyushu Üniversitesinde, ABD'de, Faust tarafından geliştirilmiş olan, GEOTHER adında nümerik
bir simulator kullanılarak çeşitli deneyler yapılmıştır.
Bu deneyler için başlangıçta se doygun bir jeotermal rez.ervu.ano üretim, sırasında davranışlarını gösterebilmek
üzere dört farklı conceptual model dizayn edilmiştir. Bo. modellerin bir kısmı, sadece üretim, kuyuları ile,
bazdan da üretim ve reenjıeksiyon kuyuları birlikte çalışırken denenmiştir.
Bu sonumda, finite difference tekniği île .rezervuar modellemesioin teorisi özetlenecek ve altı farklı örneğin
sonuçlan tartışılacaktır.
 
ABSTRACT: In order' to assess the power potential of geothermal resources, large amount of field data must be
collected. The geological engineer, who is interested for reservoir, must be able to integrate these data and well
test data into a plausible conceptual model of the field. When a plausible conceptual model is aviable, it should
be tested using mathematical techniques, that is» by modelling the field in the natural state.
Exploitation modelling should attempt to answer important reservoir management questions, such as;
- What is the generating capacity? *'
- What production well spacing should be used?
- How fast will the wells decline and how many make-up wells will be needed?
- How will injektion affect reservoir performance?
- Where should the injection wells be located and complated?
Distributed parameter models are the most useful reservoir evaluation tools.
For the reservoir simulation during the experience in Kyushu University in Japan is used a numerical simulator
(GEOTHER) developed by Faust in USA,., '
Four different conceptual models were designed to demonstrate the behavior of an initi.allyhot-water dominated
geothermal reservoir. Some of conceptual models were tested with production and reinjection wells together.
This proclamation summarizes the theoretical preocipies of finite difference technique and the conclotions of
the 6' different application examples.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.