Dosyalar

Jeotermal Enerji Nedir?


Jeotermal Enerji Nedir?
Günümüze kadar, kullanılan en önemli enerji kaynağı fosil yakıtlardır. Dünyadaki petrol rezervlerinin giderek azalması alternatif enerji kaynakları üzerinde yapılan çalışmaları artırmıştır. 2020 yılına kadar mevcut petrolün yarısının çıkarılmış olacağı bilinmektedir ve yeni enerji kaynaklarının bulunması dünyanın geleceği için büyük önem taşımaktadır. İşte bu noktada jeotermal enerjinin önemi artmaktadır ve alternatifler arasında, yer ısısı önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak düşünülmektedir.
Jeotermal enerji yer kabuğu tarafından toprağın alt kısımlarında ısı şeklinde toplanmış enerjidir. Yer ısısı anlamına da gelmektedir Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.
Yerin merkezinden yüzeyine doğru sürekli bir ısı transferi olması, her bir km derinlik için ortalama yer sıcaklığının 30 C artmasına neden olmaktadır. Yerin merkezinden gelen bu enerji yer yüzeyine ulaşmaktadır ve Yüzeye yakın yerlerde ise 15 metre derinliğe kadar güneş enerjisi depolanmaktadır.
Dünyada bulunan yeryüzüne yakın yüksek sıcaklıktaki kayaçlardan ise yeni ortaya çıkan ve gelişmekte olan “hot-dry-rock” yöntemi ile de yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir. “Jeotermal enerji yılın her anında ulaşılabilir bir enerji kaynağıdır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.