Dosyalar

Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi Üretimi


Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik
Enerjisi Üretimi
Kemal ATİK*, Ramazan KAYABASI**
 
*Karabük Üniversitesi Tek. Eğt. Fak. Makine Eğt. Böl., Karabük/TÜRKİYE
**Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük/TÜRKİYE
ramazankayabass@hotmail.com
 
Özet
Bu çalısmada jeotermal enerji ile çalısan termoelektrik jeneratör imalatı yapılmıstır. 8 adet TEC1-12706T125
termoelektrik modülün kullanıldığı sistem laboratuar sartlarında denenmistir. Termoelektrik modüllerin bir yüzeyi
sıcak su ile ısıtılmıs diğer yüzeyi sebeke suyu ile soğutulurken elde edilen sıcaklık farkı ile elektrik enerjisi üretilmistir.
Üretilen elektrik enerjisi bir direnç üzerinde harcanarak gerilim, akım ve sıcaklık değerleri ölçülmüstür. Ayrıca üretilen
elektrik enerjisi ile LED’li aydınlatma sistemi de çalıstırılmıstır. Bu yöntem ile kolay ve ucuz elektrik enerjisi elde
edilebileceği görülmüstür.
Anahtar Kelimeler: Termoelektrik Modül, Termoelektrik jeneratör, Verim.
 
Producing Electricity With Thermoelectric Generator By Using
Geothermal Energy
Abstract
A thermoelectric generator running on geothermal energy is produced in this study. 8 TEC1-12706T125 thermoelectric
modules were used in the system to conduct the tests in laboratory conditions by heating one side with hot water, and
the other side with the tap water. Electricity was generated by the temperature difference obtained. The electricity
produced was wasted on a resistor and the voltage, current, and the temperature of the system were measured. Besides,
a battery was charged with the generated electricity and a LED was fed for illumination. It was seen that electric energy
can be produced easily and cheaply by this energy type.
Keywords : Thermoelectric module, Thermoelectric generator, Thermal efficiency
 
1. GİRİS
Dünyadaki genel elektrik üretim sistemlerinin çevresel ve ekonomik etkileri dikkate alındığında alternatif
enerji kaynaklarına olan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Kömür, petrol, doğalgaz, LPG, odun, biyogaz, gibi
tüm fosil yakıtlar ile hidrolik, rüzgâr, dalga enerjileri gibi enerji temini için kullanılan tüm enerji
kaynakları sınırlıdır
Nükleer enerji, üretme ve geri dönüsüm sırasında çok büyük dikkat isteyen bir enerji türüdür. Yakıt
olarak kullanılan maddelerin nükleer reaktörden çıkarıldıktan sonra depolandıkları yerlerde yüz yıllarca
çevreye radyasyon yaymaya devam etmektedirler. Depolama bölgelerinden çevreye yayılan radyasyonun
kimleri ne zaman nasıl ve ne kadar etkileyeceği bilinmemektedir.
Teknolojik Arastırmalar: MTED 2009 (6) 59-64 Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik +
60
 
Jeotermal enerji varlığını dünyanın kurulusundan bu yana sürdürmüs temiz bir enerji türüdür. Her geçen
yıl yeni jeotermal alanlar bulunmakta ve kullanım alanları hızla artmaktadır. Enerji maliyetlerinin
yükselme eğiliminde olduğu günümüzde jeotermal enerji alternatif kaynak olarak önemi artmaktadır.
Jeotermal kaynaklar akıskanların sıcaklıklarına ve tasıdıkları ısı enerjisine bağlı olarak düsük entalpili
(akıskan sıcaklıkları 160 °C’den küçük), orta entalpili (akıskan sıcaklıkları 160 °C - 190 °C arasında),
yüksek entalpili (akıskan sıcaklıkları 190 °C’den büyük) olarak ayrılmaktadırlar. Düsük ve orta entalpili
kaynaklar özellikle ısıtma amaçlı kullanılırlar. Orta entalpili jeotermal akıskanın elektrik enerjisi
üretiminde kullanımı için yeni teknolojilerin kullanımı sarttır. Düsük entalpili akıskanların kaplıcatermalizm
uygulamaları için önemlidir. Yüksek entalpili akıskanlar ise; elektrik üretimi ve buna bağlı
entegre diğer islerde kullanılırlar [1].
 
Jeotermal enerjiden farklı yöntemlerle elektrik enerjisi üretmede de kullanılabilmektedir. Yüksek
sıcaklıktaki buhardan Santrallerde elektrik üretiminin yanı sıra düsük sıcaklıktaki kaynaklarda da
termoelektrik jeneratörlerle elektrik enerjisi üretilebilmektedir.
Termoelektrik jeneratörler iki yüzeyleri arasında sıcaklık farkı olduğunda doğru akım üreten
elemanlardır. TE jeneratör konusunda yapılan bazı çalısmalar su sekildedir:
 
Yapılan bir çalısmada ısı enerjisini direkt elektrik enerjisine dönüstüren ve bataryayı sarj eden bir sistem
yapılmıstır. Bir mikro kontrolörle maksimum güç noktasını takip etmekte ve 7.99 W güç elde edilmistir.
Kullanılan TE eleman TEP1-1264-1.5’ dir. Bu modülü farklı sıcaklık ve dirençler için denenmistir [2].
Yapılan bir çalısmada bir sobanın yüzeyine yerlestirdikleri TE jeneratörden elektrik enerjisi elde
edilmistir. Sıcak kaynak olarak soba, soğuk kaynak olarak ise oda havası sıcaklığının kullanıldığı
çalısmada elde edilen güç yaklasık 4 W’ tır [3].
 
Yapılan bir çalısmada günes enerjisinden yararlanarak TE jeneratörden elektrik elde edilmesi ve bu
elektrikle TE soğutma yapılmasını teorik olarak hesaplanmıstır. 30 kuzey enlemindeki bir bölgenin için
bütün yıl ve farklı TE eleman sayıları için soğutma gücü hesaplanmıstır [4].
Yapılan bir çalısmada yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerjisini doğrudan elektrik enerjisine
dönüstüren mikro denetleyici kontrollü termoelektrik jeneratör yapılmıs ve sistem test edilmistir [5].
Yapılan bir çalısmada günes enerjisini yoğunlastırarak termoelektrik jeneratörlerle elektrik üretimi
yapılmıstır [6].
 
Bu çalısmada termoelektrik (TE) modül yardımıyla ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüstüren
termoelektrik jeneratör uygulaması yapılmıstır. Verimleri çok düsük olarak bilinen modüllerin seri olarak
bağlanıp ısı değistirici arasına yerlestirilmesi ile kullanım için gerekli olan voltajlara ulasılmıstır.
Kullanılan modül sayısı artırılmak suretiyle temiz ve kolay elde edilebilen jeotermal enerji bulunduğu her
yerde elektrik enerjisine dönüstürülebilir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.