Dosyalar

Jeotermal Enerji İle Hacim Soğutma


JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA
Hüseyin GÜNERHAN
Özüm ÇALLI
ÖZET
Hacim soğutmada kullanılan absorbsiyon çevrimi, soğutma etkisinin buhar sıkıştırma çevrimlerinde
olduğu gibi elektrik girdisinden değil, iki akışkan ve bir miktar ısı girişi ile sağlandığı bir işlemdir. Gerek
buhar sıkıştırma çevriminde gerekse absorbsiyonlu soğutma çevriminde ortamdan ısının çekilmesi
düşük basınçtaki soğutkanın buharlaşması ile sağlanırken, ısının dışarı atılması yüksek basınçtaki
soğutkanın yoğuşması ile sağlanır. Basınç farkı oluşturma ve soğutkanın sirkülasyonunu sağlama
yöntemi iki çevrim arasındaki başlıca farklılıktır. Buhar sıkıştırma çevrimlerinde soğutkanın
sirkülasyonu için gerekli olan basınç farkı mekanik bir kompresörle sağlanır. Absorbsiyon çevriminde
ise bu amaçla ikinci bir akışkan veya soğurucu kullanılır. Çevrim için gerekli sıcaklık aralığı buhar
sıkıştırma çevrimlerine göre daha düşük olduğu ve elektrik enerjisi tasarrufu için önemli bir potansiyel
söz konusu olduğundan dolayı ilk bakışta absorbsiyonlu soğutma, jeotermal uygulamalar için iyi bir
uygulama sahası olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, absorbsiyonlu soğutma
 
ABSTRACT
Space cooling can be accomplished from geothermal energy by means of an absorption cycle in
which the refrigeration effect is achieved through the use of two fluids and some quantity of heat input,
rather than electrical input as in the more familiar vapour compression cycle. The vapour compression
and absorption refrigeration cycles both accomplish the removal of heat through the evaporation of a
refrigerant at a low pressure and the rejection of heat through the condensation of the refrigerant at a
higher pressure. The method of creating the pressure difference and circulating the refrigerant is the
primary difference between the two cycles. The vapour compression cycle employs a mechanical
compressor to create the pressure differences necessary to circulate the refrigerant. In the absorption
system, a secondary fluid or absorbent is used to circulate the refrigerant. Because the temperature
requirements for the cycle fall the low to moderate temperature range, and there is significant potential
for electrical energy saving, absorption would seem to be a good prospect for geothermal application.
Key Words: Geothermal energy, Absorption cooling.
 
1.GİRİŞ
Absorbsiyonlu soğutma makinaları ticari olarak iki şekilde ele alınabilir. 0°C sıcaklığın üzerindeki
uygulamalarda (özellikle iklimlendirme uygulamalarında) çevrimde soğurucu olarak lityum bromit ve
soğutkan olarak su kullanılır. 0°C sıcaklığın altındaki uygulamalarda ise soğutkan olarak amonyak
kullanılırken su soğurucu olarak kullanılır.
Şekil 1 ile bir lityum bromit (LiBr) / su (H2O) çevrimi verilmiştir. Bu çevrimde işlem iki tank veya gövde
içerisinde gerçekleşir. Üstteki gövde jeneratör ve yoğuşturucu kısımlarını, alttaki gövde ise soğurucu

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.