Dosyalar

Jeotermal Enerji Santrallerinde Kimyasal Uygulamaları, Uygulama Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve İşletmelere Maliyetleri


Jeotermal Enerji Santrallerinde Kimyasal Uygulamaları, Uygulama Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve İşletmelere Maliyetleri

 

Alper Tunga DOST

ÖZET

Bu çalışmada jeotermal enerji santrallerinde sudan kaynaklanan korozyon ve birikinti problemlerinin yaratacağı sorunlar, bu sorunlar karşısında yapılacaklar hakkında bilgi verilmektedir. İşletmelerde bir sorunun yaşanmasını beklemekten çok, koruyucu önlemler ile oluşmamasını sağlamanın önemi vurgulanmaktadır. Bu çerçevede; doğru uygulamaların işletmelere kazandırdıkları veya diğer bir bakış açısıyla yanlış veya eksik uygulamaların işletmelere kaybettirebilecekleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Jeotermal eneji üretiminde santrallerdeki gider kalemleri içinde yer alan kimyasal şartlandırma programları eğer doğru seçilmezse veya hassas olarak takip edilmezse umulmadık maliyetler ile karşılaşılması söz konusudur. Burada dikkat çekilen maliyet oluşan sorunun çözümüne harcanan bakım, onarım giderlerinden çok santralin durduğu sürede kaybetmiş olduğu üretim kayıplarıdır. Hazırlanan bu çalışmada santrallerdeki su kimyası ve uygulamaları konusunda dikkat çekmek, beklenmeyen üretim kayıplarını azaltmak, bir mühendis olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kimyasal, İnhibitör, Birikinti, Korozyon, Üretim kaybı.  

ABSTRACT

This study, mainly focuses on the issues such as corrosion and scaling and the solutions for such problems that are commonly faced in geothermal power plant operations. It is strongly advised to be ready and proactive rather than observing it. Under this condition, this study gives comments about wrong applications and makes additional advises for appropriate actions. Chemical consumptions are not negligable costs in geothermal power plants. A wrong program selection or inappropriate applications creates many issues and unexpected costs. Most important cost is production loses rather than maintenence, replacement or cleaning costs. In order to minimize these unwanted results such as production loses; this study intends to emphesize the importance of water treatment in geothermal power plants.

Key Words: Chemical, Inhibitor, Scale, Corrosion, Production loses.

1. GİRİŞ

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yönelim ve bu tip enerji kaynaklarının popülaritesinin artması beklenen bir gelişmedir. Zira fosil bazlı yakıtlar ile enerji üretmek gelişen ekonomik koşullar altında ciddi maliyetlere ulaşmaktadır. Yakın geçmişe kadar maliyetler dışında pek dikkate alınmayan bir unsur bir anda en ön plana geçmiştir.  Bu da “Çevre” unsurudur. Çernobil felaketinden sonra nükleer enerjinin güvenilirliği tartışılırken, gün geçtikçe CO2 emisyon oranları, küresel ısınma,

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.