Dosyalar

Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri Temelleri ve Tasarımı Seminer Kitabı


Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri Temelleri ve Tasarımı Seminer Kitabı

 

ÖNSÖZ

 

TESKON 2001 içinde yapılan jeotermal enerji seminerinden bu yana iki yıl geçmiş olmasına rağmen, ilk seminerde dile getirdiğimiz jeotermal enerji projelerinin ülke genelinde yasal anlamda, teknik ve ekonomik altyapısına yönelik kurumsal eksikliklerinin giderilmesinde, olumlu adımların atılmadığı gözlemlenmektedir. Ulusal jeotermal enerji gelişme politikamızın ve stratejimizin hala olmamasına karşın, pekçok alanda olduğu gibi, kişisel ve toplumsal ivmelerle, ülkemizin pek çok kentinde, özellikle de Ege Bölgesi'nde, farklı aşamalarda pek çok jeotermal bölge ısıtma sistemi projesinin yürütüldüğü bilinmektedir. Bu projelere ve daha önce gerçekleştirilenlere bakıldığında, ülkemizdeki joetermal bölge ısıtma sistemleri projelerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaya devam ettiği görülmektedir: Bazı sistemler hizmet dışı kalmıştır. Bazı sistemler büyük oranda yenileme ve değişim geçirmişlerdir, geçirmektedirler. Bazı projeler yıllarca ekonomik duyarlılıktan yoksun olarak sürmektedir. Bazı projeler boru satın alınmasıyla başlamış ve orada kalmıştır. Çalışan sistemlerde enerjinin (jeotermal ve konvansiyonel) etkin kullanımına duyarlılık yoktur. Jeotermal sahaların kullanımı ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin olmayışı, ilgili teknik kodların geliştirilmesine rağmen yürürlüğe konmaması, güncel ekonomik kayıpların yanısıra jeotermal sahalarda ve bu sahalarla ilgili tarihi ve doğal mirasta riskli uygulamalara neden olmaktadır. Jeotermal kaynakların kullanımına kamusal otoritelerin ve bürokrasinin yaklaşımı genellikle ya görev tanımı (yasal mevzuat) eksikliğinden ya da alışılagelmiş yönetim anlayışı ekseninde irrasyonel süreçli, gereken duyarlılıktan uzak bir yüzeyselliktedir. Söz konusu projelere bilim ve teknolojinin otoritesini katmak, sadece ve sadece iyi niyetli bazı yöneticilerin, bilim adamlarının ve teknotratların kişisel çabalarına ve bu çabaların sonuçlarına kalmaktadır. Konuyla ilgili meslek örgütlerinin jeotermal enerji alanına yeterince eğildiklerini söylemek mümkün değildir. Jeotermal enerji alanına özel bazı sivil toplum örgütlerinin de, bir sivil toplum örgütünün taşıması gereken katılımcılığa, açıklığa ve objektifliğe ne kadar sahip oldukları tartışmaya açıktır. Bütün bu olumsuzluklara karşın, jeotermal enerjinin kullanımı, özellikle jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi için önemli saydığımız çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır: 2000-2002 yılları arasında aktif olarak çalışan izmir İli Jeotermal Enerji Yüksek Danışma Kurulunun önderliğinde ve katkılarıyla, istanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Bölümü tarafından hazırlanan, Makina Mühendisleri Odasının katkılarıyla geliştirilen "izmir ili Jeotermal Enerji Yönetmeliği Taslağı", çok önemli ve olumlu bulduğumuz çalışmalardan bir tanesidir. Bu yönetmelik uygulamaya konulmamış olmasına rağmen mevcudiyetiyle ilgili alanda bir referans dokümanı olarak yerini almıştır. Ayrıca, temel olarak benzeri bir yapıyı içeren ilgili İller Bankası Yönetmeliği ise, kurumsallaşmış ve kamusal alanda hukuki bir teknik odak noktası oluşturmuştur. Makina Mühendisleri Odası, 2001 ve 2003 yıllarında gerçekleştirdiği Tesisat Mühendisliği Kongresi içinde jeotermal enerji seminerlerini yaparak, hem seminerde ilgili uzmanların ve katılımcıların bir araya gelmesini sağlamış hem de, seminer bildirilerini kitap haline getirerek okuyucuların hizmetine sunmuştur, ikinci seminerin el kitabı olan bu kitapta, birinci seminerde yer alan bazı bildiriler genişletilmiş haliyle bazı bildiriler ise ilk kez yer almaktatır. Bu kitaplar, jeotermal enerji doğrudan kullanım alanında Türkçe olarak yayınlanmış ilk yayınlardır. Makina Mühendisleri Odasının, Oregon Heat Center tarafından yayınlanan "Geotermal Energy Direct Use" el kitabını tercüme ederek Türk okuyucusuna kazandırılması amacıyla başlattığı çalışma basım aşamasına ulaşmıştır. izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde "Jeotermal Enerji Araştırma, Geliştirme, Test ve Eğitim Merkezi" projesi 2002 yılında bir DPT projesi olarak başlatılmıştır. Bir kısmının desteği Balçova Jeotermal Enerji San. ve Ticaret Şirketi tarafından verilen 10'dan fazla araştırma, lisansüstü tez çalışması olarak sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalar tezler ve raporlar olarak yayınlanmaktadır. Tesisat Mühendisliği Kongresinin ve içinde yer alan bu seminerin amacına uygun olarak, çağdaş bilim ve teknolojinin jeotermal enerji projelerinde etkin olarak kullanılmaya başlanması en büyük dileğimizdir. Bir başka dileğimiz ise, jeotermal enerji projelerine önem verilmesi, özellikle bölge ısıtma sistemleri ile konfor ısıtmasında jeotermal enerjinin sürdürülebilir anlamda mümkün olduğunca kullanılmasıdır. Bu kaynakların bölge ısıtma sistemlerinde kullanılması için acil olarak yapılması gereken şey, bu sahaların üretim ve re-enjeksiyon performansı projelerinin, devlet tarafından desteklenerek gerçekleştirilmesidir. Yerleşim birimlerinde doğalgaz dağıtım projeleri uygulamaya konulmadan, bu kentlerimizin ne ölçüde jeotermal enerji ile ısıtılabilecekleri, yapılacak jeotermal saha performans projeleri ile, ulusal bir politika gereği olarak ivedilikle belirlenmelidir. Bir yandan söz konusu vazgeçilmez ve ivedi çalışmalar için gerekli olan tahminen 30 milyon USD bütçenin sağlanmasına ilişkin duyarsızlık izlenirken, diğer yandan enerji alanında 40 milyar USD'lık yolsuzlukların ulusal basın organlarına yansıması oldukça düşündürücüdür. İki yıl sonra yapılacak olan TESKON 2005 Kongresinde, benzeri bir tablo ile karşılaşmamayı ümit ediyoruz. Elinizde bulunan bu kitabın da jeotermal kaynakların bilim ve tekniğin klavuzluğunda kamu yararına kullanılabilir kılınmasında yararlı olmasını diliyor, Bu seminerin yapılmasına ve Seminer kitapçığının oluşmasına imkan veren Makina Mühendisleri Odası'na, Kongre Yürütme Kurulu Üyeleri'ne, Bildiri Yazarları'na, Kongre Sekreteryası'na ve tüm emeği geçenlere, Kongre ve Seminer Sponsorları'na teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Macit TOKSOY Ekim 2003

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.