Dosyalar

Jeotermal Enerji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (İyte-JEOMER) 2015 Yılı Faaliyet Raporu


Jeotermal Enerji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (İyte-JEOMER) 2015 Yılı Faaliyet Raporu

 

1. Giriş

Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JEOMER), DPT tarafından desteklenen “Jeotermal Enerji Araştırma-Geliştirme, Test ve Eğitim Merkezi” (Proje No: 2002K121380) projesi kapsamında 11 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuştur.

Merkezin alt yapısını oluşturmak amacı ile 2002 yılında DPT projesi kapsamında Enerji verimliliği ve jeotermal enerji ile ilgili çok sayıda makina-teçhizat alınmıştır. 2008 yılında yeni cihazların da eklenmesi ile Merkez “Enerji etüd hizmetleri” de vermeye başlamıştır. Merkez 2 Temmuz 2009 tarihi itibari ile Çevre Ar-Ge binasına taşınmıştır. Merkez, Çevre Ar-Ge binasında kurulmuş olan bir Jeokimya laboratuvarı ile birlikte 3 laboratuvar da hizmet vermektedir.

Türkiye’de İYTE kampüs sahası içinde jeotermal alanın bulunduğu tek üniversite konumundadır. Bu nedenle, kampüs arazisi içinde bulunan jeotermal sahanın aktif hale getirilmesine yönelik bir dizi araştırma (jeolojik, jeofizik, jeokimyasal ve hidrojeokimyasal gibi) yürütülmektedir. İzmir Kalınma Ajansının desteği ile “Gülbahçe Jeotermal Kaynağının Geliştirilmesi Projesi” 2013 yılında tamamlanmıştır.

2014 yılında Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Güney Doğu Anadolu (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında yapılan sözleşme kapsamında “Güneydoğu Anadolu’daki jeotermal kaynakların araştırılmasına yönelik bir araştırma projesine tamamlanmıştır. Proje Aralık 2015 tarihinde son bulmuş ve çok ses getirmiştir. Gerek yörede bu konuda çalışmaların azlığı gerekse yöre ihtiyacının büyük olmasından dolayı çok ilgi görmüş ve bu proje ile yörenin jeotermal yönden kalkınmasının yolu açılmıştır.

Jeotermal enerji ile elektrik üretimindeki büyüme ve gelişme son 40 yıl içinde önemli derecede artış göstermiştir. Ülkemizde 13 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu (JKMS)” çerçevesinde yasal düzenleme yapılmıştır. Bu kanunla birlikte ülkemizde jeotermal enerji yatırımları son zamanlarda hızlı bir şekilde artmıştır. Bu yasanın çıkması ile birlikte Merkezimizin de aktivitelerinde artış olmuştur. Merkezimizden, jeotermal sistemlerin geliştirilmesine yönelik saha araştırmalarında öncelikli olarak kuyu testleri, jeokimyasal analizler ve hidrojeokimyasal modelleme ile ilgili çalışmalar öncelikle talep edilmektedir. Kuyu testleri ve jeotermal rezervuar ile ilgili çalışmalar Merkezimiz bünyesinde sürmektedir. Merkezimizde Jeotermal akışkanının fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili çalışmalar da Malzeme Araştırma Merkezi ve Çevre Ar-Ge Merkezine yönlendirilmektedir.

2015 yılında JEOMER bünyesinde bulunan cihazlar, toplam 24 araştırmacı 10 öğretim üyesi gözetiminde kullanılmıştır. 7 değişik sektörde Merkez imkânları döner sermaye aracılığıyla kullandırılmıştır. Döner sermaye kapsamında, 2015 yılında, DSC ile 8,557.4 TL, ısı iletim katsayısı ölçüm cihazı ile 3,658.00 TL, ve florometre cihazı ile 17,700.00 TL olmak üzere toplam 29,915.40 TL gelir elde edilmiştir.

Bu raporda, JEOMER’in 2015 yılı içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri ve bu faaliyetlerin bölüm ve kişi bazında istatistikleri bulunmaktadır. Ülkemizdeki enerji Açığının büyümesi ve jeotermal ile ilgili düzenlemeler sonucu bu kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi yönünde hem kamu hem de özel sektörler tarafından çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bütün bu gelişmeler, JEOMER’in yakın zamanda 4 jeotermal ile ilgili hem dünya bilimine hem de ülke ekonomisine katkısının artacağı düşünülmektedir.

 

Prof. Dr. Alper BABA

JEOMER Müdürü

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.