Dosyalar

Afyon İli Ömer-Gecek Jeotermal Sahasının Enerji Kullanım Davranışının İncelenmesi


Afyon İli Ömer-Gecek Jeotermal Sahasının Enerji Kullanım Davranışının İncelenmesi

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Jeo. Müh. Ömer YETEMEN

 

ÖZET

Türkiye sahip olduğu aktif yapısı sebebiyle oldukça fazla sayıda jeotermal sıcak sulara sahiptir. Jeotermal sıcak sular yenilebilir enerji kaynakları olup, Türkiye’de ısıtma amaçlı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Jeotermal suların temas halinde oldukları kayaçlarla etkileşimi sonucunda, beraberinde getirdiği çözünmüş maddelerin doğaya zarar vermesini önlemek ayrıca rezervuar basıncının korunmasını sağlamak amacıyla kuyu işletmelerinde reenjeksiyon metoduna başvurulmaktadır.

Ancak Afyon, Ömer-Gecek örneğinde olduğu gibi reenjeksiyon kapasitesi sınırlıdır. Reenjekiyon kapasitesinden fazla kullanılan suyun yüzey sularına drene edilmesi uzun zaman sonucunda yüzey sularında ve suların boşaldığı göl gibi kapalı havzalarda ekolojik değişikliğe sebep olmaktadır. Gereğinden fazla kullanılan jeotermal su rezervuar basıncını düşürmekte, operasyon maliyetlerini arttırmakta ve kullanılan donanımların ömrünü kısaltmaktadır. Bundan dolayı en uygun debinin belirlenmesi ve uygun debinin belirlenmesinde kullanılan etmenlerin basitliği ve anlaşılabilirliği önemlidir.

Bu çalışmada en önemli değişken olarak sıcaklık esas alınmıştır. Sıcaklığın yanı sıra ısı kaybı hesaplarında kullanılan rüzgar, güneşlenme ve bir önceki gün içinde kullanılan tüm enerji miktarı gibi parametreler ele alınmıştır. Bu parametrelerle lineer bir model üretilerek, parametre değişimlerinin ne gibi sonuçlar doğuracağı incelenmiştir. Üretilen oto regresif modele göre bir önceki gün kullanılan debi miktarı o gün kullanılacak debi miktarı üzerinde çok etkilidir.

Ayrıca sıcaklık parametresi üzerinde etkisi oan Kuzey Denizi-Hazar Paterni (NCP) indeks değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlere göre NCP değerlerinin hangi fazlarda oldukları belirtilmiş ayrıca sıcaklık ile ilişkisi incelenmiştir. Kullanılan debi miktarları ile NCP fazları arasında ilişki gösterilmiştir.

Enerji tüketim miktarlarının hesaplanmasında derece-gün hesaplanması kolay bir yöntemdir. Afyon için değişik taban sıcaklıklarında derece-gün değerleri verilmiştir. Derece-gün değerleri kullanılarak tüketim miktarlarının ne kadar olması gerektiği hesaplanmıştır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.