Dosyalar

Gülbahçe Körfezindeki Jeotermal Aktivitenin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması


 Gülbahçe Körfezindeki Jeotermal Aktivitenin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması

 

Bade Pekçetinöz Cem Günay Mustafa Eftelioğlu Erdeniz Özel

Jeof. Yük. Müh. Dr. Dr. Doç. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı, İZMİR

bade.pekcetinoz@ogr.deu.edu.tr cem.gunay@deu.edu.tr mustafa.eoglu@deu.edu.tr erdeniz.ozel@deu.edu.tr

 

ÖZET

Ülkemiz jeotermal kaynaklar açısından zengin ve buna elverişli jeoloji ortamlarına sahiptir. Jeotermal sistemler dinamik, açık ve değişken sistemlerdir. Bileşenleri, ısı, akışkan, basınç ve kimyasal bileşenlerdir. Bu nedenle, yerkabuğunun üst kesimlerinde ısı akısının yüksek yeraltı suyunun derinlere süzülüp ısındıktan sonra yeniden yükselebileceği geçirimli zonların bulunduğu ve jeotermal akışkanların konveksiyon hücreleri oluşturacak şekilde dolaşıp biriktirebileceği kapanların oluşabildiği kesimlerinde gelişmektedir. Ülkemizin jeoloji çatısı içinde buna elverişli farklı kuşaklar bulunmaktadır. Batı Anadolu’nun Ege kıyılarındaki yaygın faylanma, ısı akısının göreceli olarak yüksek olduğu bu bölgede, çoğu denizden beslenen bazı sahaların gelişmesine yataklık yapmıştır.

Jeotermal potansiyelin önemli bir bölümünün yer aldığı, Batı Anadolu’da 20 milyon yılı aşkın bir süredir devam eden tektonik aktivitelere bağlı olarak, birçok jeotermal alanın bulunduğu graben şekilli kırık hatları gelişmiştir. Bu graben yapılarından Büyük Menderes ve Gediz Grabenleri ülkemizin en önemli jeotermal sahalarını içermektedir. Çalışma alanı Gediz grabeni’ in bir parçası olan Gülbahçe ve Sığacık Körfezlerini kapsamaktadır. Ege Bölgesinde kıyıda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerden jeotermal enerjiye sahip rezervuarların deniz altında devam etme olasılığının yüksek olduğu düşünülmesine rağmen henüz bu konuda yapılan çalışmalar yok sayılabilir. Bu amaçla Gülbahçe körfezinde yapılan yüksek ayrımlı sismik ve sonar çalışmaları, jeokimyasal analizler ve ısı akısı ölçümleri körfezdeki jeotermal kapasitenin belirlenmesine olanak sağlayacaktır.

 

GİRİŞ

Türkiye genç tektonik ve volkanik aktivite nedeniyle bilinen yaklaşık 1200 termomineral kaynağa sahiptir. Yüksek jeotermal enerji rezervinin olma nedeni horst ve graben sistemleri ile doğrudan ilişkilidir (Tarcan ve diğer., 2004). Çalışma alanımız Gediz grabeni’ in bir parçası olan Gülbahçe Körfezini kapsamaktadır (Şekil 1). Gediz grabeni üzerinde birçok stratigrafik, petrografik ve tektonik çalışmalar yapılmıştır (Erdoğan ve Güngör 1992; Hetzel ve diğer., 1995; Emre 1996). Bu çalışmalar daha çok graben yapıları ve tektonik özelliklere odaklanmıştır. Son çalışmalar ana fayın güney tarafının detechment fay özelliği gösterdiğini ve bunun Menderes masif kayaları ile Neojen Tersiyer sedimentlerini ayırdığını belirtmektedir (Karamanderesi 1972; Yılmazer 1988; Filiz ve diğer., 1993;Yılmazer ve Karamanderesi 1994; Irmak 1994; Filiz ve diğer., 1994; 1995; Filiz ve Tarcan 1997; Karamanderesi 1997; Tarcan ve Filiz 1997; Tarcan ve diğer., 2000). Ege de Körfezlerle sonuçlanan Gediz Grabenlerinin temelini Menderes masifine ait metamorfitler oluşturmaktadır. Jeotermal rezervuar olarak ta metamorfitler üzerine tektonik dilimler halinde allokton olarak örtülmüş İzmir filişi içinde değişik derinlikte ve kalınlıkta olan spilitler, meta kumtaşları, releristalize kireçtaşları rezervuarı oluşturmaktadır. Ayrıca bunun altında

 

Anahtar kelimeler: jeotermal bölge ısıtma sistemi, yakıtım kalınlıgı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.