Dosyalar

Ece GÖKPINAR, Petrol, Doğalgaz, Jeotermal Sondaj Saha Hizmetleri Sektöründe Iso 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması


Petrol, Doğalgaz, Jeotermal Sondaj Saha Hizmetleri Sektöründe Iso 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması

 

Establıshment Of Qualıty Management System Accordıng To Iso 9001:2008 In Petroleum Natural Gas Geothermal Drıllıng Fıeld Servıces Industry

Ece GÖKPINAR

 

 

ÖZ

Ece GÖKPINAR

Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Mühendisliği Anabilim Dalı Sondaj Sektöründe kalite yönetim sistemi kurulmasının amacı temelde kaliteli hizmet sağlayarak müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Türkiye’de bu kapsamda faaliyet gösteren firmalardan söz konusu sisteme göre sadece tek bir firma belgelendirme çalışmasını tamamlamış olup, henüz diğer firmalarda bu kapsamda belgelendirme yapılmamıştır. Bu çalışma içerisinde söz konusu firmada “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” standardına göre oluşturulmuş olan kalite yönetim sistemi çalışmaları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Ayrıca tez çalışmasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’ne geçiş sonrası firmada elde edilen olumlu gelişmeler TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution ) yöntemi kullanılarak ortaya konmuştur. TOPSIS yöntemi sonuçlarına göre ISO 9001 KYS’ne geçiş öncesi 2012 yılı firma performansı ile ISO 9001 KYS’ne geçiş sonrasında 2014 yılı firma performansında önemli bir gelişme gözlenmiştir.

Bu tez çalışmasının amacı Türkiye’de Petrol, Doğalgaz, Jeotermal Sondaj sektöründe faaliyet gösteren firmalara sistemin baĢtan sona nasıl kurulduğunu anlatarak onlara rehber niteliğinde faydalanabilecekleri bir doküman sağlamaktır.

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9000, ISO 9001, Sondaj, Petrol, Jeotermal, Doğalgaz, TOPSIS.

Danışman: Doç. Dr. Yusuf Tansel ĠÇ, BaĢkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Mühendisliği Bölümü.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.