Dosyalar

Sonndaj Yöntemi İle Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti Proje Tanıtım Dosyası


ALP Seracılık Tarım Turizm Emlak  İnşaat Oto Kiralama Limited Şirketi Sondaj Yöntemi İle Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti Proje Tanıtım Dosyası
 
Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, Harmandalı Mahallesi, 3286269 Erişim Numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı
 
Projenin Teknik Olmayan Özeti
 
Alp Seracılık Tarım Turizm Emlak İnşaat Oto Kiralama Limited Şirketi uhtesindeki Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, Harmandalı Mahallesi, 3286269 Erişim Numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı sınırları içerisinde 2 adet lokasyonda “Sondaj Yöntemi ile Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti” gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 
Sondaj faaliyetleri, faaliyet sahibi tarafından Eskişehir Valiliği’nden alınan 4.501,05 ha büyüklüğündeki 3286269 Erişim Numaralı Arama Ruhsatı sınırları içerisinde gerçekleşecektir. Arama Ruhsatı örneği ekte verilmiştir. (Bkz. Ek.2) Jeotermal kaynak arama projesi kapsamında açılması planlanan ve L-1 ve L-2 olarak adlandırılmış arama sondajları, ruhsat alanı içerisindeki 427 numaralı parselde yapılacaktır. Planlanan proje kapsamında yapılacak sondaj çalışmaları sonucunda kullanılabilir jeotermal kaynağa rastlanması durumunda çıkarılacak jeotermal akışkanın, faaliyet sahibi tarafından planlanan “Jeotermal Kaynaklı Sera Tesisinde” kullanılması planlanmaktadır.
 
Sondaj çalışmaları sonucunda jeotermal kaynağa ulaşılması durumunda, jeotermal kaynağın kullanımı ile ilgili faaliyete geçmeden önce gerekli izinler alınacaktır. Sondaj çalışmaları faaliyet sahibine ait 30.460 m² büyüklüğündeki 427 numaralı parselde gerçekleştirilecektir.
 
Sondaj çalışmalarının gerçekleşeceği 427 numaralı parsel Mahmudiye İlçesi sınırları içerisinde yer almakta olup, proje alanına en yakın yerleşim yeri olan Harmandalı Mahallesi ise, Odunpazarı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Tapu örneği eklerde verilmiştir. (Bkz.Ek.3)
 
Sondaj faaliyetlerinde her bir sondaj için 400 m² büyüklüğünde (20m x 20m) çalışma alanı belirlenmiştir. Dolayısıyla 2 adet sondaj lokasyonu için toplam çalışma alanı 800 m² büyüklüğünde olacaktır.
 
Makine-ekipman parkı, personelin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulacak konteynır-wcduşyemekhane için, 2 nolu sondaj alanına 20 m uzaklıkta 225 m² büyüklüğünde şantiye alanı belirlenmiştir.
 
Planlanan sondaj faaliyetleri ruhsatlı alanlar içerisinde belirlenen çalışma alanlarında gerçekleşecektir. Ruhsat ve çalışma alanlarını gösterir 1/10.000 ve 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ekte verilmiştir. (Ek.4)
 
Sondaj ile açılacak kuyu derinliği 700±50 m olarak belirlenmiştir. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.