Dosyalar

Akarsay Havzası’nda (Afyon) Jeotermal Kökenli Kirlenme


Akarsay Havzası’nda (Afyon) Jeotermal Kökenli Kirlenme

1.     Akarçay Nehri’nde su ve sediman kirliliği

 

Pollution of geothermal origin in the Akaray Basin (Afyon, Turkey): water and sediment pollution in the Akaray Stream

Müfit Ş. DOĞDU, C. Serdar BAYARI Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji M.hendisliği Bilim., 06532 Beytepe, ANKARA

ÖZ

Çeşitli elementleri yüksek derişimlerde içeren jeotermal kökenli suların doğal, ya da yapay yollarla çevreye salınması önemli evre ve sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Akarçay Havzasında (Afyon) bulunan birkaç jeotermal alandan doğal, ya da yapay olarak elde edilen sular tedavi ve konut Isıtması amacıyla kullanılmaktadır. Bu sular, daha sonra çeşitli yollarla akarçay Nehrine ulaşmaktadır. Nehir boyunca çeşitli noktalarda gerçekleştirilen gözlemler, özellikle 125 l/sn debili Afjet Isıtma sistemi deşarjının akarsuya boşaltılmaya başlanması ile birlikte önemli kalite değişikliklerinin olduğunu göstermiştir. Doğal koşullarda Ca-HCO3 tipinde olan akarsu, Afjet deşarjı katkısından sonra Na-Cl tipine d.n.Şmektedir. Akarsu yatak sedimanlarI da kirletilmiş su ile iyon takas dengesine erişmiş durumdadırlar.

 

Anahtar kelimeler: Afyon-Akarçay, jeotermal, sıcak su, su kalitesi, yatak sedimanı.

 

ABSTRACT

Geothermal waters containing high concentrations of various elements present potential threat to environment and public health, if naturally or deliberately discharged into the environment. The Akaray Basin hosts several geothermal fields from which Na-Cl type water has been used for threapatical and heating purposes. This water is discharged to the Akaray Stream in various ways. Evaluation of hydrochemical data obtained from the sites along the Akaray Stream revealed that particularly the thermal water discharge of 125 l/sec from the Afjet district heating system started to degrade the quality of the stream water. The stream water, which is of Ca-HCO3 type before the discharge, becomes Na-Cl after the discharge. The streambed sediments were found to be in ion exchange equilibrium with polluted stream water.

Key words: Afyon-Akaray, geothermal, hot water, water quality, streambed sediment.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.