Dosyalar

Tuna KHORSHTD, Yenicekent Gölemezli Çevresindeki Jeotermal Alanların Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelenmesi Tezi


Yenicekent Gölemezli Çevresindeki Jeotermal Alanların Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelenmesi

 

TEŞEKKÜR

Bu tezin tasarlanıp hazırlanmasında bilgi, tecrübe ve desteklerini benden esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Gültekin TARCAN’ a ve Prof. Dr. Ünsal GEMİCİ’ ye en içten saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Tezimin her aşamasında bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşmaktan çekinmeyen sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Tuğbanur ÖZEN’ e, tezimin hazırlanmasına katkılarından dolayı Jeoloji Müh. Raziye ŞENGÜL ve Jeoloji Yük. Müh. Hilal Pakay PARKIN’a, laboratuvar çalışmalarında ki sıcak tutum ve davranışlarıyla bana rehberlik yapan Jeoloji Yük. Müh. Cihan GÜNEŞ’e teşekkürü bir borç bilirim. Tüm yaşantım boyunca bana maddi ve manevi hiçbir yardımı esirgemeyen ve beni her konuda destekleyen aileme ve arkadaşım Jeoloji Müh. Altınay GENÇER’ e teşekkür ederim.

Bu tez çalışması Tübitak 109Y315 nolu proje tarafından desteklenmiştir.

Tuna KHORSHTD

 

Yenicekent-Gölemezli (Denizli) Jeotermal Alanlarının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelenmesi

 

ÖZ

Bu çalışma Denizli Yenicekent ve Gölemezli çevresinin hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotopik incelemelerini kapsamaktadır. Yenicekent beldesi Gediz Grabeni’nin kuzeybatısında Yenice Horstu üzerinde yeralırken, Gölemezli beldesi Büyük Menderes Grabeni ile Çürüksu Grabeni’nin birleşiminde yeralır. Çalışma alanında sırasıyla; Paleozoik yaşlı Menderes Masifi Metamorfikleri, Neojen yaşlı Kızılburun Formasyonu, Sazak Formasyonu, Kolonkaya Formasyonu ve Tosunlar Formasyonu yer alır. Bunların hepsinin üzerinde ise Alüvyon ve Travertenler yüzlek vermektedir. Çalışma alanındaki beş farklı soğuk su kaynağından toplam sekiz adet, dokuz sıcak su kaynağından ise toplam yirmi adet sıcak su örneği alınmış, katyon ve anyon analizleri yapılmıştır. İnceleme alanındaki sular genel olarak Na-Ca-HCO3-SO4 su tipinde ve CO3 sertliği yüzde elliden fazla olan veya karışık sular sınıfına girmektedir. Örneklemesi yapılan sıcak suların EC’ ye göre sınıflaması yapıldığında; “şüpheli-kullanılamaz” bölümde yer aldığı gözlenirken, soğuk suların “kullanılabilir” bölümde yer aldığı gözlenmiştir. Çalışma alanındaki sıcak sulara jeotermometre analizleri uygulanmış ve çizilen diyagramlarda sıcak suların olgunlaşmamış (ham) sular grubuna girdikleri saptanmıştır. Tüm jeotermometre sonuçları ve mevcut kuyuların rezervuar sıcaklıkları birlikte değerlendirildiğinde jeotermal suların hazne kaya sıcaklıkları 58 ile 293 °C arasında tahmin edilmektedir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.