Dosyalar

Öner ATALAY, Jeotermal Sistemlerin Ekserji Analizi: Kızıldere Örneği


Öner ATALAY, Jeotermal Sistemlerin Ekserji Analizi: Kızıldere Örneği

 

Öner ATALAY, Pamukkale Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü  Tarafından Kabul Edilen  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ,

 

ÖZET

Geçmişte ve günümüzde yaşanan petrol krizleri göstermektedir ki, dünya ekonomisi açıkça fosil yakıtlara bağlıdır. Bu nedenle, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç daha bir önem kazandı. Şu bir gerçektir ki, yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlara göre, tükenmez ve çevreye olan daha az zararları nedeniyle iyi bir çözümdür. Jeotermal enerji en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olup, dünyanın birçok yerinde elektrik üretimi ve doğrudan kullanım olarak yararlanılmaktadır. Jeotermal enerji potansiyeli olarak Türkiye, kaynak bakımından yedinci, doğrudan kullanımda beşinci sırada bulunması nedeniyle dünyada jeotermal enerjiye sahip önemli ülkelerden birisidir. Türkiye’de jeotermal enerji genellikle, alan ve bölge ısıtmasında, sera ısıtmasında ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Türkiye’de sadece Denizli Kızıldere’de elektrik güç santrali olup tek buharlaştırmalı sistem esasına göre çalışmaktadır. Bir çok araştırmacı ve uygulama mühendisleri, sistemlerin veya proseslerin termodinamik verimliliğinin ve kayıplarının belirlenmesinde ekserji analizinin en iyi yöntem olduğuna inanmaktadırlar. Ekserji analizi aynı zamanda, jeotermal güç santrali gibi kompleks termal sistemlerin optimum dizaynı ve çalışması için bir araçtır. Yapılan bu çalışmada, Kızıldere güç santralinin performansının optimize edilmesi için enerji ve ekserji analizi uygulandı. Çalışmada, sistemin farklı bileşenlerindeki kayıpların nitelik olarak değerlendirilmesi, kuyuların gerçek enerji değerleri esas alınarak Termodinamiğin I. ve II. Kanunu temelinde incelendi. Ekserji analizi hem güç santralin tamamı hem de her bir bileşen için ele alındı. Çalışmada, santralin ekserji kayıpları belirlenip, ekserji akış diyagramında gösterildi. Çevre sıcaklığının ekserji verimliliği üzerindeki etkisini göstermek için, 0 ºC, 16 ºC ve 30 ºC çevre sıcaklığı için analiz yapıldı. Sonuçlar tablolar halinde verildi. En büyük ekserji kaybının separatörlerde ayrıştırılan buhardan sonra , geri kalan suyun Menderes nehrine atılmasıyla gerçekleştiği görülmektedir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.